Markt versus democratie

Markten zijn niet perfect, maar dat sluit niet altijd uit dat de beste oplossing een marktoplossing is. In kritieken op liberaal beleid is de overheid vaak een soort panacee voor marktfalen. De oorzaken van marktfalen kunnen echter ook overheden laten falen, zeker als het democratische overheden zijn. Daarom is het overheidsmiddel soms erger dan de marktkwaal.

Mensen die dwaze beslissingen maken op markten worden niet opeens verstandig in de stembus. Op markten gaat het vaak zelfs beter. Beslissingen die je op markten neemt hebben vaak duidelijke gevolgen voor jezelf en voor mensen om je heen. Met die duidelijke gevolgen verleiden markten mensen om zich verstandiger te gedragen. De kans dat je stem ooit een verkiezingsuitslag verandert is daarentegen bijna nul. Dat betekent dat moeite die je doet om juist te kiezen bijna altijd verspild is. De meeste mensen doen dan ook niet echt hun best.

In de markt staan aan de aanbodzijde gierige kapitalisten die middels sluwe marketingtechnieken onnozele consumenten van hun geld scheiden. Politici verdienen echter niet meer vertrouwen. Ze zijn niet minder egoïstisch. Ze bedienen zich eveneens van sluwe marketing technieken. De verschillen pleiten hier juist voor markten. Kapitalisten nemen genoegen met je geld, terwijl politici zich overal mee willen bemoeien. Kiezers zijn minder op hun hoede dan consumenten en laten zich daarom gemakkelijker belazeren.

Demagogie verklaart slecht beleid veel beter dan het populaire waanidee dat democratieën maar een dekmantel zijn voor een dictatuur van kapitalisten. Demagogie geeft bijvoorbeeld geen reden om te vragen waarom plutocraten zo’n geraffineerde en kostbare dekmantel in stand houden, terwijl de geschiedenisboeken vol staan met dictators die met veel minder moeite openlijk over hun landen regeerden.

Een zorgvuldige afweging van alternatieven zal niet altijd tot de conclusie leiden dat een marktoplossingen het beste is, maar imperfecties van de markt zijn niet het goede excuus voor overheidsingrijpen waar ze helaas vaak voor doorgaan.